Během sobotního dopoledne se do Hodonína u Kunštátu sjelo 50 dospělých účastníků a dvě děti.
Pobyt začal obědem.
Vedoucí kurzu Pavlína Riglová nás krátce seznámila s programem.
První večer byl seznamovací s hudbou.
Cvičení vozíčkářů i chodících probíhalo třikrát denně pod vedením PhDr. Jitky Vařekové.
V neděli probíhal tradičně turnaj v kuželkách, ve kterém v kategorii vozíčkářů zvítězila Růžena Škývarová před Jiřím Karafiátem a Bedřiškou Cabejškovou, cenu útěchy získala Evička Krahulová. V kategorii chodících byla na prvním místě Alenka Černá před Josefem Osmančíkem a Růženou Žalkovskou. Cenu útěchy získala Marie Zlínská.
Každý den se konaly procházky po okolí a ti otužilejší mohli využít místní bazén ke koupání.
V pondělí byla přednáška MuDr. Tomáše Vařeky a PhDr Jitky Vařekové na téma zdravá výživa, složení a kalorická hodnota potravin. V úterý nám Františka Totthová předvedla kosmetiku Oriflame s možností zakoupení produktů firmy. Ve středu dopoledne nám přijeli předvést kompenzační pomůcky z DMA Praha. Odpoledne jsme mohli využít masáží pod modrou oblohou u jezírka, které prováděla rodina Vařekova. Večer si pro nás manželé Vařekovi připravili zábavný a zároveň poučný vědomostní kvíz. Čtvrteční dopoledne si připravili poutavou přednášku z historie 14 a 15 století. V pátek dopoledne nám František Zlínský promítl DVD z loňského pobytu, odpoledne byla přednáška PhDr. Leoše Spáčila na sociální téma.
Celý týden nám zpříjemňoval svou hudbou a zpěvem František Zlinský, Hana Havlíčkova a Růžena Žalkovská. V neděli nás potěšilo i opětovné vystoupení cimbálové skupiny “Líšňáci “.
Už po osmé se konal večer hudby a poezie ,Pana Zdenka H. Kučery za hudebního doprovodu paní profesorky Eleny Půchové. Do recitace se zapojila většina účastníků.
Pondělní odpoledne nám zpříjemnila i populární skupina Surf – Eva a Vašek.
Jako každý rok si pro nás připravili zajímavý pěvecký program studenti hudebního gymnázia z Prahy pod vedením paní prof. Bělohlávkové a prof. Bělohlávka.
Počasí nám přálo, takže se mohl konat tradiční táborák s opékáním špekáčků. Většina z nás si zazpívala při harmonice.
Pobyt jsme zakončili gala večerem s předáním diplomů a cen a poděkováním všem zúčastněným. Během večera proběhla i bohatá tombola. Všichni se dobře bavili, tančili a zpívali.
V sobotu po snídani bylo schváleno hodnocení pobytu a účastníci se rozjeli domů.

Velké poděkování patří nám všem za nezapomenutelný týden, na který budeme jistě rádi vzpomínat a těšit se na příští setkání. A také všem doprovodům.
Poděkování patří kuchyni i personálu zámečku Hodonín.

Zvláštní poděkování patří všem,kteří se podíleli na programu:
PhDr Jitce Vařekové, MUDr. Tomáši Vařekovi, Fanince, Elišce, Františku Zlínskému, Růženě Žalkovské, Haně Havlíčkové, prof.Eleně Půchové, Zdeňkovi h. Kučerovi i ostatním za skvělou atmosféru.

Velké poděkování patří vedoucí kurzu paní Pavlíně Riglové.
Hodnocení sestavili : Jiří Šandera,Liduška Zelinková a Růžena Škývarová.
Informace o cookies Tato stránka používá cookies, uchovává informace o používání webu ve vašem počítači. Prohlížením stránek, dáváte svůj souhlas s využitím cookies.