2017 02Vážení čtenáři,

vychází další číslo našeho Zpravodaje. Věřím, že jste po prázdninách či dovolených odpočatí a plní síly, kterou budeme v následujícím zimním období potřebovat. Na začátek nemohu nezmínit jednu smutnou událost. Navždy nás opustila dlouholetá členka výboru Blanka Jedličková, která organizovala různé akce a pracovala pro naši organizaci. Proto jí na tomto místě věnujeme malou vzpomínku. Vy, kteří jste ji znali, můžete zavzpomínat s námi. I do tohoto vydání Zpravodaje jsme se snažili zařadit co nejvíce zajímavých článků. Před rokem jsem na tomto místě psal o stavbě Stezky korunami stromů v Janských Lázních. Rok se s rokem sešel a stezka se v červenci otevřela pro veřejnost.

Informace o cookies Tato stránka používá cookies, uchovává informace o používání webu ve vašem počítači. Prohlížením stránek, dáváte svůj souhlas s využitím cookies.