zdravotni prukaz malaRozhodli jsme se vyrobit informativní zdravotní průkaz o Vaší osobě pro případ, že byste se někdy dostali do situace, kdybyste potřebovali zdravotnické ošetření a nemohli sami informovat o Vašich specifických potřebách či zdravotním stavu. Může Vám to hodně ulehčit případnou hospitalizaci a zdravotnickému personálu, především lékařům, poskytnout důležité informace, na co by si měli při medikaci a vyšetření dávat pozor. Průkaz byl konzultován s paní docentkou Havlovou a zde si ho můžete částečně prohlédnout. Velikost složené karty je 70x100 mm.

vyziva a prijem stravyÚVOD
U nervosvalových onemocnění se může vyskytnout řada problémů s příjmem potravy a výživou. Ty se mohou lišit u různých diagnóz.
Zdravý růst se měří podle váhy a výšky. K tomu slouží růstové tabulky a grafy, které ukazují přehled rozsahů tělesné hmotnosti, které jsou považovány za zdravé vzhledem k výšce. U lidí s nervosvalovými onemocněními je tento rozsah trochu rozšířen vzhledem k různému množství svalové hmoty.
Modely růstu, které mohou vyžadovat pozornost a je potřeba je průběžně sledovat, je buď nadváha vzhledem k výšce (známka nadměrné výživy), nebo podváha vzhledem k výšce (známka nedostatečné výživy).

podpora plicni ventilaceNěkteré osoby s neuromuskulárními poruchami mohou postihnout respirační obtíže. Existují jednoduchá opatření, která mohou tyto problémy eliminovat a v mnoha případech je možné příznaky kontrolovat.

Respirační potíže zahrnují zvýšenou náchylnost k infekcím dýchacích cest, ztížené vykašlávání hlenů, dušnost a sníženou ventilaci (hypoventilace) zejména během spánku. Tento informační materiál poskytuje základní informace o tom, jak rodina může pomoci při zvládání respiračních potíží a jak rozpoznat příznaky, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost.

prirucka pro rodiny deti s dmdÚVOD
Tato příručka je určena pro rodiče a / nebo osoby pečující o dítě, u kterého byla v nedávné době diagnostikována Duchenneova muskulární dystrofie (DMD). Jejím cílem je nabídnout rodinám v tomto obtížném období podporu a informace. Brožura je ve formě otázek a
odpovědí a zahrnuje dotazy, které rodiče nejčastěji kladou.

Na dítě s DMD v této příručce odkazuje osobní zájmeno "on", protože onemocnění až na velmi vzácné výjimky postihuje pouze chlapce. Pro onemocnění Duchenneova muskulární dystrofie zde budeme používat zkratku DMD.

Informace o cookies Tato stránka používá cookies, uchovává informace o používání webu ve vašem počítači. Prohlížením stránek, dáváte svůj souhlas s využitím cookies.