kaslaci asistentKašlací asistent schválen!

Od 1. 2. 2017 byl do číselníku úhrad zdravotnických prostředků zařazen tzv. kašlací asistent a to pod kódem 0171665 - Asistent kašle.
Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění bude činit 96 242 Kč.

DĚKUJEME!!!

Indikační kriteria k předepisování kašlacího asistenta jsou uvedena v nově platné Metodice k Úhradovému katalogu /Číselníku 990 VZP (str. 45) 
https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky


O podrobnějším postupu Vás budeme v nejbližší době informovat.

Zdroj: Parent Project CZ

Informace o cookies Tato stránka používá cookies, uchovává informace o používání webu ve vašem počítači. Prohlížením stránek, dáváte svůj souhlas s využitím cookies.