2017 02 Vážení čtenáři,

vychází další číslo našeho Zpravodaje. Věřím, že jste po prázdninách či dovolených odpočatí a plní síly, kterou budeme v následujícím zimním období potřebovat. Na začátek nemohu nezmínit jednu smutnou událost. Navždy nás opustila dlouholetá členka výboru Blanka Jedličková, která organizovala různé akce a pracovala pro naši organizaci. Proto jí na tomto místě věnujeme malou vzpomínku. Vy, kteří jste ji znali, můžete zavzpomínat s námi. I do tohoto vydání Zpravodaje jsme se snažili zařadit co nejvíce zajímavých článků. Před rokem jsem na tomto místě psal o stavbě Stezky korunami stromů v Janských Lázních. Rok se s rokem sešel a stezka se v červenci otevřela pro veřejnost.
Článek a pár fotografií z její návštěvy nám poslala Zuzka Vojáčková. Co vše se dá vyrobit z korálků a jak se ke svému koníčku dostala, nám ve svém příspěvku napsala Ivana Vránková. Významnou událostí je schválení zákona o dlouhodobém ošetřovném, který rodině poskytne čas na vyrovnání se s případnými zdravotními následky po úrazu nebo nenadálým onemocněním rodinného příslušníka bez hrozby ztráty zaměstnání a mzdy. Také došlo k úpravě různých dávek, více podrobností se dozvíte v rubrice Sociální oblast. Proběhl další ročník dobročinné akce MDA RIDE. Opět byl ve znamení nádherných motorek, různých akcí, hudebních vystoupení a nového rekordu ve vybrané částce, která tentokrát činila krásných 1 157 600,- Kč. Všem organizátorům a dobrovolníkům bych rád touto cestou poděkoval za jejich obětavost a skvělou práci. Velkou radost mám však také z toho, že se této akce zúčastňuje čím dál více našich členů, z nichž někteří přijíždějí opravdu z daleka. A ještě jedna významná událost se stala od posledního vydání Zpravodaje. Pozvání do naší kanceláře přijal známý herec Petr Rychlý, který pokřtil naši novou kancelář a navíc se stal patronem naší organizace.
Vážení čtenáři, ve Zpravodaji najdete také články z výzkumu, který sice malými krůčky, ale přeci jen začíná přinášet nadějné výsledky. Přeji Vám příjemné čtení.

Zdeněk Janda
Předseda AMD
Informace o cookies Tato stránka používá cookies, uchovává informace o používání webu ve vašem počítači. Prohlížením stránek, dáváte svůj souhlas s využitím cookies.