coronavirus gianniItalská Asociace muskulárních dystrofiků (UILDM) rozeslala provokativní dopis od Gianniho, jednoho našeho nemocného, jenž se obrací přímo na virus, „…který je zaměřen na nejzranitelnější osoby, jako i na ty, kteří se každodenně potýkají s nervosvalovým onemocněním“. Jsou to lidé zranitelní, od starších až po hendikepované, kteří platí nejvyšší daň v této krizové situaci. Jsou to ty osoby, které mají být nejvíce chráněny a vyslyšeny.
„Drahý Koronavire, nebo Covid -19, nebo Sars CoV -2, nebo jak se k sakru jmenuješ. Naštěstí se neznáme osobně, tak se tedy hned představím. Jsem jedním z mnoha těch, kteří trpí svalovou dystrofií, jedním z vozíčkářů, které Uildm (Italská Unie bojující proti svalové dystrofii) hájí a snaží se léčit. Moje závažné onemocnění je ale dozajista méně ošklivé, než jsi ty.
Připouštím, že skutečně děláš ve světě pěkný nepořádek, ale i přesto, že tvůj osud je již zpečetěn, ti chci stejně napsat pár maličkostí.
Zajisté, že jsi si dal přímo za cíl zatřást s našimi jistotami a podkopat je, pošpinit a zakalit jemnost a slabost západního světa! S bravurní hitchcockovskou režií využíváš globalizaci a jejích trhlin pro šíření úzkosti prostřednictvím zpráv. Zdáš se téměř nezranitelný, přesto se na chvíli posaď a pořádně nastraž uši!
Je mi to líto kvůli tobě, ale nenaháníš mi strach: přes slabost mých svalů vím, že jsem silnější než ty. Dýchací problémy nejsou pouze mým každodenním chlebem, ale také mých dalších podobně nešťastných společníků. Pro nás jedno zakašlání, banální nachlazení, vždy vzbuzuje pocit úzkosti a obav. Co s tím chceš dělat, jsme zvyklí. Nyní, tvojí vinou, se toto stalo stavem všech, ale tak jako jsme se my dystrofici naučili žít a bojovat proti této formě nevyzpytatelnosti, také zbytek populace může a především musí reagovat s kuráží a rozumem.
Nacházíme se zabředlí v těžkém období, ve kterém se nám stěží daří ovládat naše nejistoty, které nás svírají a drtí. Avšak čas stále mele své dny. Schopnost přizpůsobit se, spojená s hrdostí, nám pomůže nesklonit hlavu.
Tak tedy tady mě máš, společně s dámou dystrofií, spolu s mojí rodinou, mými přáteli z Uildm a se všemi vstřícnými lidmi, abychom zvolali, že jsme připraveni čelit Ti a porazit Tě. Jsme ti na stopě a tvé hodiny jsou sečteny!
Jen mi jen líto jedna věc: jakmile člověk jednou sestoupí do hrobu, nikdy nebude znát příčiny své smrti. Kromě smutku a trápení, které zapříčiňuješ, jsi také vzkřísil ty nejlepší z nás a činíš nás lepšími. Probudil jsi v nás spícího ducha bratrství. Aniž by si o to usiloval, to si piš, vytváříš citlivější a sjednocenější společnost.“

Sbohem koronavire a již nikdy na shledanou!

Gianni

Zdroj: internet
Z italského originálu přeložila: Mgr. Jitka Kratinová
Informace o cookies Tato stránka používá cookies, uchovává informace o používání webu ve vašem počítači. Prohlížením stránek, dáváte svůj souhlas s využitím cookies.