kdo jsmeKdo jsme
Spolek s celostátní působností, který sdružuje postižené muskulární dystrofií a jinými nervosvalovými nemocemi.

Co je naším cílem
Podporovat děti i dospělé postižené nervosvalovým onemocněním, pomáhat jim integrovat se do společnosti, poskytovat potřebné informace k udržení co nejlepší kvality života a prosazovat zlepšení multidisciplinární péče.
Jsme tady, abychom pomohli při řešení problémů vyplývajících z obtížného zdravotního stavu našich členů a zároveň se podíleli na zvyšování vědomostí a povědomí o svalových onemocněních mezi vědci, lékaři, zdravotními sestrami, terapeuty a širokou veřejností.

Co děláme
Provádíme osvětovou činnost v oblasti sociální a zdravotní. Pořádáme tuzemské i zahraniční rekondiční pobyty, sportovní akce, spolupracujeme s národními organizacemi podobného zaměření.


Poděkování sponzorům
Činnost naší organizace je závislá na pomoci vládních institucí a jednotlivých sponzorů, bez kterých bychom nemohli uskutečnit řadu aktivit zaměřených na podporu našich členů postižených jednou z nejzávažnějších chorob.
Děkujeme, že nám pomáháte.

Naše adresa: Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 4,
Číslo účtu: 0030333041/0100

Všem případným dárcům a sponzorům, kteří by chtěli podpořit naši činnost, děkujeme.

Loga
Informace o cookies Tato stránka používá cookies, uchovává informace o používání webu ve vašem počítači. Prohlížením stránek, dáváte svůj souhlas s využitím cookies.