clarion 01 malaEAMDA organizuje každý rok společně s jednou z členských zemí mezinárodní konferenci s odbornou a sociální tématikou. Tento rok se bude konat v Praze v období od 20. do 23. září. Registrace ukončena!

Živé vysílání 47. výroční konference EAMDA bude pokračovat v sobotu 22. září 2018 v 9:00 hod na facebookovém profilu Asociace muskulárních dystrofiků v ČR a na EAMDA kanálu Youtube.

Záznamy z 1. dne (21. září 2018) 47. výroční konference EAMDA v pražském Clarion Congress Hotelu si můžete pustit na facebookovém profilu AMD.

pdf iconPROGRAM - aktualizace dne 14. 9. 2018


Program konference bude rozdělen na dvě části:

  • Pátek je věnován odborným přednáškám, kde se lékaři a vědečtí pracovníci z Česka, Slovinska, Chorvatska, Srbska, Itálie, Francie, Bulharska budou věnovat tématům jako plicní ventilace, diagnostika, genetika, typy svalové dystrofie, nové metody léčby, výzkum, registry, multidisciplinární péče a rehabilitace. Přednášky budou rozdělené do tří jednotlivých bloků nazvaných:

    Diagnostika a nové metody léčby nervosvalových onemocnění (mezi přednášející budou: MUDr. Jana Haberlová, MUDr. Olesja Parmová a jiní);

    Nové klinické studie (přednášející: MUDr. Radim Mazanec, Anna Ambrosini z Itálie, a další);

    Kardiologická péče a plicní ventilace (přednášející: MUDr. Martin Pešl, MUDr. David Kemlink, Stefan Popov z Bulharska).

  • Sobota je zaměřena na sociální aspekty a se svými prezentacemi vystoupí představitele Česka, Slovenska, Polska, Bulharska, Irska, Švýcarska atd. V rámci konference bude probíhat workshop na téma Spinraza.

Podrobnosti najdete v přiloženém detailním programu.


Přednášky budou většinou v anglickém jazyce, ale vše bude simultánně tlumočeno do českého jazyka!!!


Více údajů na speciálních stránkách věnovaných konferenci.


Co je EAMDA
EAMDA (Evropská aliance pro nervosvalová onemocnění) je mezinárodní nezisková organizace zastřešující pacientské organizace pro nervosvalová onemocnění v celé Evropě. Hlavním významem EAMDA je reprezentovat zájmy a práva osob s nervosvalovým onemocněním na evropské úrovni. Tato organizace založila jednotnou síť pro spolupráci mezi různými sdruženími, aby zvyšovala povědomí veřejnosti o neuromuskulárních chorobách. EAMDA podporuje pacientské organizace a jejich aktivity v Evropě a spolupracuje na zlepšení kvality života lidí s nervosvalovým onemocněním. Členové výkonného výboru jsou voleni z jednotlivých členských zemí na čtyřleté volební období. Zastupují EAMDA na různých kongresech, konferencích a setkáních na národní i evropské úrovni. Hlavním cílem EAMDA je prosazování práv lidí s nervosvalovými chorobami a spolupráce s evropskými a národními organizacemi za účelem výměny informací v oblasti kvalitní zdravotní péče, sociálních služeb, odborného vzdělávání, zaměstnanosti a technických inovací. Jednou z jejich hlavních hodnot je ukázat, že musíme být jednotní, pokud chceme být vyslyšeni a stát se rovnocennými členy společnosti. 


Informace o cookies Tato stránka používá cookies, uchovává informace o používání webu ve vašem počítači. Prohlížením stránek, dáváte svůj souhlas s využitím cookies.