kaslaci asistentKašlací asistent schválen!

Od 1. 2. 2017 byl do číselníku úhrad zdravotnických prostředků zařazen tzv. kašlací asistent a to pod kódem 0171665 - Asistent kašle.
Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění bude činit 96 242 Kč.

DĚKUJEME!!!cough assist malaStudie - podpora péče o pacienty

Studie: Kašlací asistent (coughassist) pro pacienty s nervosvalovým onemocněním

Poslední dobou se u starších chlapců s DMD stále častěji opakují problémy s dýchacími svaly, s bronchitidou s nemožností odkašlat, proto vyvstala nutnost řešení tohoto problému. V rámci hospitalizace ve FN Motol, byl u chlapců nasazen tzv. kašlací asistent (coughassist), který stav chlapců stabilizoval a došlo k úlevě od potíží. Jelikož ve FN Motol není k dispozici dostatek těchto pomůcek, nebylo možné jejich zapůjčení a tato pomůcka není hrazena ze zdravotního pojištění. Začal Výkonný výbor PARENT PROJECT, z.s. (dále jen VV PP) jednat s dovozcem této pomůcky firmou LINDE.

promove sling ProMove Sling vám pomůže všude tam, kde nemůžete použít zvedák!

Jedná se o popruh, který je neuvěřitelně lehký a několik držátek kolem obvodu. Za tato ucha mohou tělesně postiženéh člověka přenášet 2-4 osoby. Existuje více typů, aby vyhovovaly všem osobám. Díky ProMove Sling jsou všechny přesuny snadné a bezpečné.

Otec elektrického vozíku

Ve své zemi patří dodnes mezi nejslavnější vynálezce. Svou tvůrčí invenci uplatnil v obrovském tématickém spektru od jaderných reaktorů až po mikrochirurgickou sešívačku. Pohled na válečné veterány vracející se z Evropy a Pacifiku ho přivedl i na myšlenku elektrického vozíku pro tetraplegiky.

Touha využít sílu motoru k podpoře mobility osob s omezenou schopností pohybu je prastará.
Při pokusech o motorizaci tříkolek a vozíků se vyzkoušely pohony benzínové, plynové a je znám dokonce i vozík na motor parní. Nakonec se ukázalo, že ideálním řešením bude elektřina.

Informace o cookies Tato stránka používá cookies, uchovává informace o používání webu ve vašem počítači. Prohlížením stránek, dáváte svůj souhlas s využitím cookies.