• Na státní univerzitě v Ohio, ve státě Columbus (The Ohio State University, Columbus) proběhl výzkum, jehož cílem bylo testování hypotézy, že přenos gamma-glutamylu může být použit jako spolehlivý biomarker při rozlišování postižení kosterního svalstva a poškození jater. Výsledky testů u DMD ukázaly, že dochází k velkému zvýšení hodnot jaterních enzymů, takže často vzniká podezření, že by mohla být poškozena i játra. Testy byly provedeny na 28 postižených svalovou dystrofií typu Duchenne, u kterých se prokázala mutace na dystrofinovém genu. Z celkového počtu zúčastněných pacientů bylo 14 hospitalizováno a 14 docházelo na testy ambulantně. Polovina z nich užívala kortikosteroidy. Pro porovnání byly použity vzorky od dvaceti zdravých mužů. Odběry krve na sérum GGT a kreatin byly odebrány ráno mezi 8 a 9 hodinou a opakovány po osmi hodinách pro kontrolu. Mezi těmito odběry pacienti mohli opustit kliniku a věnovat se svým každodenním činnostem. Ani u jednoho pacienta se neobjevila vyšší hladina GGT než je běžný limit, zatímco kreatin CK byl zvýšen 14× až 200×. Zjištění studie jsou velmi přínosná i pro budoucí klinické testy, protože umožňují spolehlivě určit hepatoxicitu léku za situace, kdy jiné biomarkery jsou nepoužitelné díky svalové dystrofii.

Zdroj: www.pubmed.com
  • Přeložila z anglického jazyka Mgr. Dona Zalmanová
Informace o cookies Tato stránka používá cookies, uchovává informace o používání webu ve vašem počítači. Prohlížením stránek, dáváte svůj souhlas s využitím cookies.