lekyNový ochranný limit na započitatelné doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely

S účinností od 1. 1. 2020 je limit snížen na 500 Kč u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve II. nebo III. stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění.

Pokud pojištěnec své zdravotní pojišťovně nedoloží, že je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo, že byl uznán invalidním ve druhém nebo třetím stupni, vztahuje se na něj automaticky limit dle věku.

Postup při žádosti o vrácení doplatku za léky

Pojištěnci musí své zdravotní pojišťovně doložit, že jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně nebo, že byli uznáni invalidními ve II. nebo III. stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. Teprve od data, kdy tuto zákonnou podmínku splní, mají pojištěnci nárok na snížení limitu.

Doložení nároku na snížený limit

Na níže uvedených odkazech si můžete přečíst podrobnosti o limitu doplatků na léky a ve druhém odkazu je formulář o doložení stupně invalidity u VZP. Klienti jiných pojišťoven najdou obdobný formulář na webu či pobočce své pojišťovny.

https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/regulacni-poplatky-a-ochranne-limity/ochranny-limit-u-invalidu

https://media.vzpstatic.cz/media/Default/formulare/oznameni-o-priznanem-stupni-invalidity.pdf

Spolu s výše uvedeným formuláře bude nutné pojišťovně předložit zákonem určené doklady, tedy kopii o rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu III. stupně, nebo kopii posudku o posouzení zdravotního stavu, na jehož základě byl pojištěnec uznán invalidním ve II. nebo III. stupni s tím, že důchod není vyplácen pro nesplnění dostatečného počtu let.


Pokud jde o pojištěnce VZP ČR, bude vše možné vyřídit jedním z následujících způsobů:

- Na kterémkoliv klientském pracovišti (www.vzp.cz/pobocky), pokud se klient nemůže dostavit osobně, může vyplněný formulář s podpisem a kopií dokladu o přiznané invaliditě doručit na pobočku prostřednictvím jakékoliv osoby.

- Zasláním vyplněného a podepsaného formuláře a dokladu poštou na adresu Orlická 4, 130 00 Praha 3. VZP ČR doporučuje zaslání doporučeným dopisem, a to s ohledem na citlivé údaje, není to však podmínka.

- Emailem, ve kterém budou přiloženy elektronické kopie, to je doklad o invaliditě a vyplněný a zaručený elektronickým podpisem podepsaný elektronický formulář Oznámení o přiznaném stupni invalidity, zaslaným na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či na datovou schránku i48ae3q.

Limity pro výše uvedené skupiny mohou být uplatněny až od 1. 1. 2020, přesto je dobré, a NRZP ČR to doporučuje, aby pojištěnci předložili výše uvedené doklady ještě před datem 1. 1. 2020. Pokud invalidní pojištěnec mění zdravotní pojišťovnu k 1. 1. 2020, doloží svůj existující nárok na snížený limit až své nové pojišťovně, a to co nejdříve po 1. 1. 2020.


PaedDr. J. Molitorisová, zdroj NRZP, VZP
Informace o cookies Tato stránka používá cookies, uchovává informace o používání webu ve vašem počítači. Prohlížením stránek, dáváte svůj souhlas s využitím cookies.