1976 1979 titulkaKdyž 1. ledna 1976 došlo k rozdělení bývalého Kolektivu muskulárních dystrofiků na českou a slovenskou organizaci, činila naše členská základna ke konci téhož roku 134 členů. Začátky její existence nebyly vůbec snadné. Ovšem nadšení a iniciativa lidí byly tím správným hnacím motorem k naplňování cílů a smyslu činnosti organizace. Jedním z prvních průkopníků byl náš první předseda Dr. Josef Čada, a právě pod jeho vedením byly hledány nové specifické formy práce s nejtíže postiženými. Činnost organizace se pomalu začala rozvíjet a v samém počátku se zaměřovala především na sociální a poradenskou činnost. Právě Dr. Čada byl jedním z prvních propagátorů boje za odstraňování architektonických bariér.V tomto období byl pojítkem mezi vedením a členskou základnou pouze účelově odborný bulletin MY MD, vydávaný čtvrtletně koordinační komisí. Byla vyvinuta snaha o vzájemný kontakt postižených mezi sebou i výborem tak, aby pomoc organizace mohla být včasná a konkrétní. I nadále zde však chyběly osobní kontakty. Pokus o vytvoření sítě důvěrníků v rámci tehdejších krajů bohužel nevyšel, neboť v té době nebyly ještě vytvořeny patřičné podmínky pro tento způsob práce.

Když se v Hrabyni objevila možnost zapůjčení prvního speciálně upraveného autobusu pro dopravu vozíčkářů, i za cenu pro organizaci velkých finančních nákladů bylo možno uskutečnit společné akce, např. zájezd do Lidic nebo prohlídku západočeských lázní. Všem, kteří se tehdy zúčastnili, jistě utkvěly v paměti nezapomenutelné vzpomínky, zvláště pak těm, pro které to byla první cesta mimo okruh bydliště.

amd historie setkaniČinnost organizace se postupně zaměřila na setkání členů v rámci určitého regionu. Po první této akci, která se uskutečnila v Plzni roku 1979, se členové výboru pod vedením Jiřího Kasla s obrovským nadšením pustili do organizace celorepublikového setkání, které svou podstatně širší kulturně společenskou náplní i větší účastí v nynějším Zlíně a dalších městech nabylo opravdu velkých rozměrů. Velmi záhy se již v rámci těchto setkání objevily v programu prvky sociální rehabilitace. Je možno tedy konstatovat, že to již byly počátky dnešních kurzů neboli ozdravných rekondičních pobytů. A tak vlastně tímto směrem naznačovala naše specifická organizace cestu dalším.
Informace o cookies Tato stránka používá cookies, uchovává informace o používání webu ve vašem počítači. Prohlížením stránek, dáváte svůj souhlas s využitím cookies.