www.amd-mda.cz

Asociace
muskulárních
dystrofiků v ČR

Sdružujeme postižené muskulární dystrofií (tzv. myopatií) a dalšími nervosvalovými chorobami. Reprezentujeme zájmy a potřeby členů.

Přispějte na osobní
asistenci

Učesat se, obléknout, otevřít dveře nebo se otočit v posteli – nic z toho sami nezvládneme. Potřebujeme asistenci. Díky ní zvládneme pracovat, plnit běžné společenské role a zkrátka žít obyčejný život. Pomoci nám můžete přispěním libovolné částky na transparentní účet 4045780379/0800 nebo k platbě použijte QR kód.
10. 11. 2023
Vážení přátelé, Svým podpisem můžeme podpořit petici NRZP na podporu přijetí novely zákona o sociálních službách, kterou by se zvýšily příspěvky na péči ve všech stupních.
7. 11. 2023
Výroční zpráva AMD 2022 v ČR ve formátu PDF
11. 9. 2023
Dne 20. 9. se koná v Clarion Congress Hotel Prague již 5. ročník Setkání členů AMD. Plánujeme tradičně přednášky z lékařské a sociální oblasti a společenský večer. Těšíme se na vás!
3. 7. 2023
Předpis a úhrada zdravotních pomůcek z veřejného zdravotního pojištění  se řídí  Zákonem  č. 48/1997 Sb. – Zákon o veřejném zdravotním pojištění, Příloha č. 3 – KATEGORIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEDEPISOVANÝCH NA POUKAZ. Z tohoto zákona vybírám část týkající se masek pro léčbu poruch dýchání. Z přehledu je […]

Kdo jsme

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR (AMD) je pacientská organizace sdružující osoby se svalovou dystrofií a jinými nervosvalovými onemocněními, jejich rodinné příslušníky, přátele a podporovatele. Jsme organizace s celostátní působností. Svalové dystrofie jsou závažná, progresivní, dosud neléčitelná vzácná onemocnění dětí i dospělých. Muskulární dystrofici patří k nejtíže postiženým, z nichž mnozí jsou odkázáni na používání vozíku a na pomoc jiných osob se všemi negativními důsledky, které z této skutečnosti vyplývají.

Asociace muskulárních dystrofiků reprezentuje specifické zájmy a potřeby svých členů, pořádá tuzemské i zahraniční rekondiční pobyty, semináře, šachové turnaje atd., poskytujeme odborné sociální poradenství a jinou pomoc svým členům. Spolupracuje se zdravotnickými institucemi a se zahraničními asociacemi obdobného charakteru, které dnes existují ve většině zemí světa jako významná součást prosazováním zájmů osob s nervosvalovým onemocněním.

29. 2. Den vzácných onemocnění
29. 4. 14:00 – 8. 5. 22:00 Lodě na Labi
8. 6. MDA RIDE
13. 7. – 20. 7. 2024 Velké Losiny
10. 8. – 17. 8. Horní Bradlo
14. 8. – 24. 8. Chorvatsko
25. 9. Setkání členů
23. 1. Mezinárodní den přijetí osob se zdravotním postižením
29. 2. Den vzácných onemocnění
30. 3. Světový den povědomí o nervosvalových onemocněních
22. 4. – 28. 4. Týden povědomí o roztroušené skleróze
25. 4. Mezinárodní den DNA
7. 4. Světový den zdraví
30.5. Mezinárodní den roztroušené sklerózy
Červen: měsíc povědomí o myasthenia gravis
20. 6. Mezinárodní den FSHD
21. 6. Celosvětový den osvěty o MND/ALS
4. 7. Mezinárodní den povědomí o Rettově syndromu
Srpen: měsíc povědomí o SMA
Září: měsíc povědomí o novorozeneckém screeningu, dystonii, muskulární dystrofii a CMT (evropa)
7. 9. Den osvěty o Duchennově svalové dystrofii
21. 9. Světový den Alzheimerovy choroby
30. 9. Světový den LGMD
Říjen: měsíc povědomí o CMT (USA)
2. 10. Světový den BMD
20. 11. Světový den dětí
3. 12. Mezinárodní den osob se zdravotním postižením
5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků
Důležitou součástí činnosti Asociace muskulárních dystrofiků je vydávání členského časopisu ZPRAVODAJ AMD. Vychází čtvrtletně a přináší informace z činnosti AMD, vědy, výzkumu atd.
Cílem činnosti Asociace muskulárních dystrofiků je trvale sledovat a pomáhat prosazovat zájmy osob postižených nervosvalovými onemocněními. Pro bližší informace o AMD zavolejte, nebo napište na naši adresu. Roční členský příspěvek je 200,- Kč, za který obdržíte 3x ročně Zpravodaj AMD. Přihlášku najdete v části O nás / Přihláška do AMD.
Připravili jsme pro vás dva dokumenty ke stažení. Všem bychom doporučili stažení a vytištění Zdravotního průkazu s užitečnými informacemi a doporučeními . Důležité informace a doporučení týkající se svalové dystrofie naleznete v praktické příručce .

Partneři a sponzoři

Děkujeme všem partnerům a sponzorům za podporu.