2017 03Vážení čtenáři,

s končícím rokem jako obvykle přichází období, kdy rekapitulujeme, co se vlastně za celý rok událo, co se změnilo, co se nám povedlo či nepovedlo, nebo co bychom měli ještě udělat. Pokud bych měl zhodnotit, co bylo pro naši organizaci v letošním roce důležité, pak určitě to, že jsme obstáli při kontrolách státních institucí, které sledují naši činnost a hospodaření, že jsme pokračovali v projektech, jako jsou především rekondiční pobyty, sociální poradenství, ale účastnili jsme se i různých seminářů, vzdělávacích kurzů, setkání s odborníky. Průběžně jsme spolupracovali s ostatními podobně zaměřenými organizacemi a snažili se o zlepšení péče o osoby s nervosvalovým onemocněním.

2017 02Vážení čtenáři,

vychází další číslo našeho Zpravodaje. Věřím, že jste po prázdninách či dovolených odpočatí a plní síly, kterou budeme v následujícím zimním období potřebovat. Na začátek nemohu nezmínit jednu smutnou událost. Navždy nás opustila dlouholetá členka výboru Blanka Jedličková, která organizovala různé akce a pracovala pro naši organizaci. Proto jí na tomto místě věnujeme malou vzpomínku. Vy, kteří jste ji znali, můžete zavzpomínat s námi. I do tohoto vydání Zpravodaje jsme se snažili zařadit co nejvíce zajímavých článků. Před rokem jsem na tomto místě psal o stavbě Stezky korunami stromů v Janských Lázních. Rok se s rokem sešel a stezka se v červenci otevřela pro veřejnost.

Informace o cookies Tato stránka používá cookies, uchovává informace o používání webu ve vašem počítači. Prohlížením stránek, dáváte svůj souhlas s využitím cookies.